Restrukturyzacje i przekształcenia; audyt, due dilligence, wycena przedsiębiorstwa


Wspieramy procesy restrukturyzacyjne w firmach oraz innych podmiotach. Prowadzimy kompleksowo procesy przekształceń, fuzji i przejęć, zarówno w zakresie opracowania odpowiedniej strategii, jak i sporządzenia dokumentacji, przeprowadzenia procesów pracowniczych i kontaktów z odpowiednimi instytucjami.

Prowadzimy także audyty pod względem zgodności działania z prawem oraz prawidłowości rozliczeń. Pomagamy dostrzec słabe punkty i zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa w zakresie procesów i zarządzania finansami. Dokonujemy także badania przedsprzedażowego, gdy chcesz sprzedać swoją firmę lub kupić inną.