Doradztwo podatkowe, optymalizacja podatkowa, minimalizacja kosztów prowadzenia biznesu


Świadczymy doradztwo podatkowe we wszelkich działach prawa podatkowego. W szczególności rozpoznajemy skutki podatkowe Twoich działań i pomagamy wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie.

Wspieramy naszych Klientów na etapie kontroli podatkowej, czynności sprawdzających, kontroli skarbowej i postępowania podatkowego. Sporządzamy wnioski, odwołania, wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych i wszelkie inne niezbędne dokumenty.

Ważną częścią naszej działalności jest optymalizacja podatkowa, czyli wybór najkorzystniejszych podatkowo rozwiązań biznesowych. Co ważne, uwzględniamy nie tylko wszelkie aspekty podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC, podatek od nieruchomości), ale także inne aspekty, takie jak np. zarządcze skutki zmiany formy działalności czy kwestie odpowiedzialności za długi przedsiębiorstwa. Rozpoznajemy też pozapodatkowe, finansowe skutki tych działań.

Jeżeli uważasz, że płacisz zbyt duże podatki, składki ZUS lub różnego rodzaju opłaty, pomożemy Ci je zredukować zgodnie z prawem.