Otwieranie firm, zakładanie spółek i jednostek NGO (fundacji, stowarzyszeń)


Prowadzimy całość procesów prowadzących do rozpoczęcia działalności gospodarczej lub statutowej. Proces ten rozpoczynamy od ustalenia strategii gospodarczej i wyboru optymalnej formy działalności, przy uwzględnieniu zagadnień podatkowych, stopnia ryzyka oraz pozaprawnych czynników wpływających na wybór tej formy. Tworzymy dokumenty niezbędne do rejestracji we właściwym rejestrze i prowadzimy proces tej rejestracji aż do momentu zakończenia wszelkich formalności, a także tworzymy podstawową dokumentację prawną (np. dokumenty spółki z o.o., regulaminy).

W razie potrzeby, w ramach odrębnej usługi, świadczymy doradztwo prawne w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstwa.